Tính Cách Của Một Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành: Hễ Làm Việc Gì, Hãy Hết Lòng Mà Làm, Như Làm Cho Chúa
Cô-lô-se 3:23-24 đề cập về tính cách của một Cơ Đốc nhân trưởng thành: 


"Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa.”

Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ra. Ngài nhìn thấy hành động của chúng ta kể cả khi không ai nhìn thấy. Ngài biết mọi thứ về con người chúng ta, kể cả suy nghĩ lẫn hành động. 

Hãy nghĩ về sự toàn tri của Ngài trước khi làm gì đó, chúng ta sẽ cẩn thận hơn để tránh phạm tội với Đấng Christ. 

Hơn nữa, nhiệm vụ mỗi ngày của chúng ta mang một ý nghĩa mới. Bất cứ điều gì chúng ta làm, dù cho đó là công việc của một vị lãnh đạo hay việc của một người nông dân cắt cỏ, thì chúng ta đều nghiêm túc như thể Đức Chúa Trời là “ông chủ”. Điều đó có nghĩa là chúng ta cố gắng làm việc chăm chỉ hết khả năng của mình vì chúng ta đang phục vụ Đấng Christ và đó là việc quan trọng nhất. 

Hãy phục vụ Đấng Christ trong mỗi việc bạn làm, hôm nay và mỗi ngày bạn nhé. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét