Hai Bước Dẫn Đến Tội Tà Dâm
Những người mang tội tà dâm thường nói rằng họ mất cảnh giác và do cảm xúc dâng trào trong khoảnh khắc đó.

Nhưng thật sự không phải như vậy.

Có ít nhất hai bước trước khi tội tà dâm xảy ra:

Bước 1. Những khao khát trái đạo đức

Ngoại tình hay quan hệ trước hôn nhân luôn bắt đầu với những ham muốn dục vọng trong tâm trí. Những suy nghĩ này là tội lỗi cho dù người đó có hành động dựa trên suy nghĩ đó hay không. (Ma-thi-ơ 5:28). (1) Nhưng cho phép những suy nghĩ tà dâm thường xuyên xảy ra dẫn đến những hành động đồi bại.

“Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn.” Ma-thi-ơ 15:19

“Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết” Gia-cơ 1:15

Bước 2: Từ chối “lối thoát hiểm” của Đức Chúa Trời.

Chúa hứa với chúng ta sẽ mở đường cho chúng ta thoát khỏi sự cám dỗ (I Cô-rinh-tô 10:13). Nhưng chúng ta phải nhận lấy nó.

Tội tà dâm không phải là một cảm xúc dâng trào không thể kiểm soát, là một tai nạn hay nhầm lẫn. Đó là một lựa chọn tội lỗi đã được hoạch định trước. Đừng đưa ra những lựa chọn như vậy nhé bạn ơi!

 

(1)  Phim khiêu dâm là tội lỗi dù cho nó có dẫn đến những tội khác hay không.

Nguồn: Bible Love Notes 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét