SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Liệu Có Nhiều Con Đường Dẫn Đến Thiên Đường Không?

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nghe ai đó nói chỉ có duy nhất một cách để được cứu - một cách để được đến thiên đường.

 Tôi nghĩ rằng họ chắc chắn sai rồi. Có gì khác nhau khi Phật giáo muốn tôn thờ một thần, Hồi giáo tôn thờ một thần khác, và Cơ Đốc nhân cũng vậy. Tôi đã nghĩ rằng khi Cơ Đốc nhân nghĩ họ có câu trả lời tốt hơn những đạo giáo khác thì đó là sự phán xét.

Những Vị Thần Rất Khác Nhau

Sau đó tôi đã nghiên cứu về sự khác nhau giữa các tôn giáo này và đọc Kinh Thánh nhiều hơn, và tôi nhận ra Thượng Đế của Cơ Đốc nhân, Hồi giáo, hay Ấn Độ giáo rất khác nhau về tính cách và mục đích. Và họ không cùng tôn thờ một Thượng Đế.

Tôi cũng đã đọc được những câu Kinh Thánh này:

 

"Và đây là lời chứng đó: Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống vĩnh phúc và sự sống này ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con có sự sống; ai không có Con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống." 1 Giăng 5:11-12 NVB

 

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu." Giăng 3:16 BDY

 

"Đức Giê-su đáp: “Ta chính là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được."" Giăng 14:6 NVB

 

Chính Kinh Thánh và Chúa Giê-su đã khẳng định rằng Ngài là con đường duy nhất để dẫn đến sự cứu rỗi. Đây không phải là điều mà Cơ Đốc nhân tự dựng lên.

 

Tôi Đã Có Rất Nhiều Câu Hỏi

Tôi đã có rất nhiều câu hỏi, nên tôi đã tiếp tục tìm kiếm câu trả lời.

Tôi đã không hiểu mọi thứ tôi đọc, và điều đó làm tôi hơi khó chịu. Nhưng điều khó khăn nhất cho tôi để hiểu là tại sao Đức Chúa Trời lại sai Con một của Ngài là Chúa Giê-su đến để cứu nhân loại sau tất cả những điều ngu ngốc và độc ác mà con người đã làm.

Những điều dễ hiểu với tôi là:

  •          Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời duy nhất cứu nhân loại dựa vào đức tin của họ.
  •          Những tôn giáo khác dựa sự cứu rỗi trên công việc tốt của mình, sự thực hành tôn giáo hay sự giác ngộ.
  •          Kinh Thánh có câu trả lời duy nhất cho vấn đề tội lỗi của con người.
  •          Sự trả giá của Đấng Christ trên thập tự giá là hy vọng duy nhất của con người.
  •          Chúa Giê-su Christ không cần chúng ra, nhưng Ngài mời gọi chúng ta là con của Ngài.
  •          Sự cứu rỗi là một món quà miễn phí cho những ai tin cậy và theo Đấng Christ.
  •          Nhưng đức tin thật trong Đấng Christ không phải một đức tin dễ dãi hay hời hợt – đó là một niềm tin thay đổi cuộc sống. Một khi chúng ta trở thành Cơ Đốc nhân, chúng ta muốn từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mà theo Ngài. (Luke 14:26-33).Chúng ta không được cứu bởi những việc làm tốt, nhưng được cứu để hầu việc Chúa. (Ê-phê-sô 2:10, Gia-cơ 2:14-26).
  •          Mỗi người đều có cơ hội để tìm kiếm Chân Lý về Đức Chúa Trời, và Chúa đã hứa rằng nếu chúng ta tìm kiếm Ngài chúng ta sẽ tìm thấy Ngài. (Giê-rê-mi 29:13; Ma-thi-ơ 7:7-11)

                                                                 

Sự Cam Kết

Tôi đã phó thác đời tôi vào Đấng Christ dựa vào những điều tôi có thể hiểu và điều kì diệu nhất tôi không thể hiểu – đó là tình yêu cứu rỗi tuyệt vời của Ngài.

Khi tôi biết về Đấng Christ và Lời của Ngài, tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều khi không thể hiểu thấu được Đức Chúa Trời—điều đó chứng tỏ Ngài vĩ đại và khôn ngoan hơn tôi rất nhiều.  

Nếu bạn vẫn chưa phó thác đời mình cho Đấng Christ, tôi khuyến khích bạn hãy đọc Kinh Thánh và tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nếu bạn tìm kiếm Chúa một cách thật lòng, bạn sẽ tìm thấy Ngài. (Ma-thi-ơ 7:7-11).

 

Bạn có muốn trở thành một Cơ Đốc nhân không?

 

Nếu bạn mong muốn được cứu, bạn cần hiểu những sự thật này:

1.     Không ai đủ tốt để có thể lên thiên đàng.
Rô-ma 3:23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
2.     Chúng ta xứng đáng với cái chết…
Rô-ma 6:23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết…
3.     Nhưng Chúa yêu chúng ta và Ngài đã mang Jesus đến để trả tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. 
    Rô-ma 5:8 Nhưng Đức Chúa Trời đã chứng tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi Chúa Cứu Thế chịu chết thay chúng ta là người tội lỗi.
4.     Chúng ta nhận món quà cứu rỗi bằng một lời công bố đức tin thật lòng. 
 Rô-ma 10:9-10. Nếu miệng anh chị em xưng nhận Giê-xu là Chúa, và lòng anh chị em tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại thì anh chị em được cứu rỗi. Vì do lòng tin, anh chị em được kể là người công chính, và do miệng xưng nhận Ngài, anh chị em được cứu rỗi.

 

Nếu bạn tin những điều này, Đấng Christ nói bạn về những cái giá phải trả (Lu-ca 14:25-34)


Việc làm tốt không cứu được chúng ta, duy chỉ có ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta được cứu, chúng ta dâng mình để được đổi mới tâm trí mình trong Lời Đức Chúa Trời, từ bỏ tội lỗi, từ bỏ chính mình và theo Đấng Christ. Đó là một cam kết xuất phát từ trái tim. 


 Nếu bạn hiểu những điều này và mong muốn đi theo Đấng Christ, thì tất cả những gì bạn cần làm là ăn năn tội lỗi của mình và cầu xin Đấng Christ làm Chúa và Cứu Chúa của bạn.

Nguồn: Bible Love NotesKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét