8 Lời Tuyên Bố Mà Cơ Đốc Nhân Nên Nói Mỗi Ngày

 


Nếu bạn là Cơ-đốc nhân, bạn có thể bắt đầu mỗi ngày bằng cách nói với chính mình những sự thật tuyệt vời này. Bạn có thể muốn ghi nhớ danh sách này hoặc để cạnh giường để đọc mỗi sáng!

 

1. Tôi là con cái Chúa.

 

Giăng 1:12: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,

 

1 Giăng 3:1: "Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài.

 

 

2. Dù tôi đáng chết, nhưng Chúa Giêsu đã tha tội cho tôi và hứa cho tôi sự sống đời đời!

 

Rô-ma 6:23: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

 

3. Dù ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không cô đơn

 

Rô-ma 8:38-39: “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.”

 

4. Thiên Chúa không chỉ hằng hữu mà Ngài còn là Đấng Cứu Trợ

 

Hê-bơ-rơ 13:5-6: “Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. 6 Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?”

 

5. Tôi có thể tuân theo mệnh lệnh của Chúa vì Ngài ban cho tôi quyền năng của Ngài.

 

Phi-líp 4:13: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”

 

6. Hôm nay tôi có thể chống lại ma quỷ và hắn sẽ chạy trốn tôi.

 

Gia-cơ 4:7:Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.

 

7. Chúa có những mục đích dành cho tôi hôm nay và tôi mong mỏi thực hiện được những mục đích đó.

 

 

Ê-phê-sô 2:10: “vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.

 

 

8. Khi tôi bước đi với Chúa, Ngài sẽ sử dụng ngay cả những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi để mang lại lợi ích cho tôi hôm nay và mỗi ngày!

 

Rô-ma 8:28: “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.


Nguồn: 8 Statements Christians Should Make Each Day

4 Tuýp Người Chúa Muốn Chúng Ta Tránh

 Đức Chúa Trời cảnh báo chống lại thói hợm hĩnh và mù quáng, những điều dựa trên bề ngoài.


Nhưng Ngài truyền dạy chúng ta phải tránh bốn loại người dưới đây:


1. Ảnh hưởng xấu

 

“Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt.” 1 Cô-rinh-tô 15:33.

  

Điều này không có nghĩa là chúng ta tránh né những người khó tính hoặc những người không theo đạo Thiên Chúa. Mà điều đó có nghĩa là chúng ta chọn bạn bè một cách khôn ngoan và tránh xa những người gây áp lực cho chúng ta phạm tội. Những người bạn thân nhất của chúng ta phải là những Cơ-đốc nhân cùng niềm tin và tiêu chuẩn đạo đức (1)

 

2. Thầy giả

 

“Nếu ai đến với anh chị em mà không đem sự dạy dỗ này theo, thì đừng tiếp người ấy vào nhà, và cũng đừng hoan nghinh người ấy.” 2 Giăng 1:10


3. Tuyên xưng Cơ Đốc nhân với lối sống tội lỗi.

 

“Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy.” 1 Cô-rinh-tô 5:11

 

Trong phân đoạn I Cô-rinh-tô 5 bàn về sự kỷ luật của hội thánh đối với một người đàn ông có lối sống tội lỗi. Điều này không có nghĩa là chúng ta tránh xa những anh em cùng đức tin phạm tội. Tất cả chúng ta đều phạm tội. Điều đó có nghĩa là chúng ta tránh xa những Cơ-đốc nhân đang sống lối sống tội lỗi.


4. Những người gây chia rẽ trong hội thánh.

 

Tít 3:9-11: “Nhưng hãy lánh những điều cãi lẽ dại dột, những gia phổ, những sự cạnh tranh nghị luận về luật pháp, vì mấy sự đó đều là vô ích và hư không. Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ, vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình.”

 

Đoạn Kinh Thánh này cảnh báo chúng ta tránh xa những người muốn tạo bè phái trong hội thánh, lôi kéo mọi người vào những cuộc tranh cãi dại dột. Điều thú vị là “các cuộc đấu tranh tuân theo luật pháp của người Do Thái” lại được đề cập cụ thể.

 

💙 Bài tĩnh nguyện 1-phút đã kết thúc, kính mời đọc giả đọc thêm phần bên dưới để có thêm thông tin chi tiết 💙

 

(1) Tìm hiểu thêm về Ảnh hưởng xấu:

 

Tránh những người ảnh hưởng xấu không có nghĩa là chúng ta tránh né những người thân trong gia đình khó tính và phiền phức. Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong gia đình của chúng để học tính kiên nhẫn, khiêm nhường và kỹ năng làm người (Rô-ma 12:14-21). Và Ngài đặc biệt dạy chúng ta phải hiếu kính cha mẹ. 

 

Chúng ta cũng không nên tránh xa những người không theo đạo Thiên Chúa. Chúng ta được kêu gọi chia sẻ Đấng Christ với họ và điều này xảy ra tốt nhất trong các mối quan hệ (1 Cô-rinh-tô 5:9-11). Nhưng chúng ta không được nhập hội với những người không theo đạo để làm chuyện không đẹp lòng Chúa (2 Cô-rinh-tô 6:14). Họ không nên là bạn đồng hành thân thiết nhất của chúng ta.


Nguồn: 4 Types of People God Tells Us To Avoid

ĐIỀU GÌ ĐANG CÁM DỖ BẠN?

 Khi còn là một Cơ Đốc Nhân mới, tôi đã rất khổ sở với thói quen ăn uống vô tội vạ của mình. 


Sau đó, một người bạn của tôi đã chia sẻ cách anh ấy bỏ thuốc lá:


Một đêm nọ, khi thèm một điếu thuốc, anh ấy đã cầm Kinh thánh lên và đọc 1 Cô-rinh-tô 10:13:


"Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.”


Lần đầu tiên anh bạn đó nhận ra ý nghĩa của lời Kinh Thánh này. Những người khác cũng gặp phải sự cám dỗ tương tự như anh và họ đã bỏ thuốc lá. Với sự giúp đỡ của Thiên Chúa, không cơn cám dỗ nào có thể chế ngự được anh. Chúa sẽ ban cho anh bất cứ sức mạnh nào anh cần.


Sự lựa chọn là của anh: anh có thể đi theo “lối thoát” mà Chúa cung cấp hoặc anh có thể châm một điếu thuốc nữa. 


Đêm đó anh đã bỏ thuốc lá.


Tôi đã áp dụng lời dạy của Kinh Thánh vào thói quen nghiện ngập của mình và tôi cũng đã bỏ được.


Còn bạn thì sao? Đã đến lúc bạn bắt đầu đi theo con đường của Chúa chưa?


----------

Lưu ý: Có những chứng nghiện nghiêm trọng cần sự giúp đỡ của các chuyên gia được đào tạo chuyên môn. Các nguyên tắc trong 1 Cô-rinh-tô 10:13 có thể giúp ích trong quá trình phục hồi.


Nguồn: What's Your Addiction?


8 Thói Quen Vào Buổi Tối Của Một Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành

 


​Trước khi đi ngủ, nhiều người thành công thường có thói quen:

1. Hoàn thành nhiệm vụ.

2. Đọc 

3. Viết ra những thành tựu lớn nhất trong ngày.

4. Lập kế hoạch cho ngày hôm sau.

5. Tắt các thiết bị điện tử.

6. Ngủ đủ giấc.

7. Thiền.

8. Dành thời gian cho gia đình.


Nhiều thói quen trên có thể tốt cho các Cơ Đốc Nhân, nhưng với nền tảng Kinh Thánh thì: 

1. Hãy đảm bảo rằng chúng ta tôn trọng trách nhiệm của mình. 

2. Đọc Kinh Thánh. 

3. Viết ra điều gì đó chúng ta đã học được về Chúa Giê-su hoặc ghi lại chiến thắng mà chúng ta đã có được trước tội lỗi. 

4. Cầu xin Chúa ban phước lành cho ngày hôm sau. 

5. Hãy tắt các thiết bị điện tử và dành thời gian cho Đức Chúa Trời

6. Ngủ đủ giấc (điều này tốt cho mọi mặt về cả thể chất và tinh thần).

7. Suy ngẫm một câu Kinh Thánh khi chìm vào giấc ngủ. 

8. Hãy cầu nguyện cho gia đình của mình. 


Đây là những cách thực tế để tuân theo các mệnh lệnh trong Phi-líp 2:12-13 và Rô-ma 12:1-2.


Ngoài cân nhắc những điều trên, bạn cũng có thể hỏi Chúa mình nên có thể thêm thói quen nào không để có thể trở nên “thành công” về thuộc linh. Nguồn: 8 Evening Habits of Maturing Christians

Kinh Thánh Đã Ghi Lại Lời Nói Dối Lố Bịch Này

 Môi-se là người tin kính, nhưng trong nhiều dịp quan trọng, ông đã không tin cậy Đức Chúa Trời.


Câu chuyện được biết đến nhiều nhất là tình trạng người Israel phàn nàn về nước. Thay vì tin cậy vào những chỉ dẫn của Chúa, Môi-se đã làm mọi việc theo ý mình và đánh mất cơ hội bước vào Đất Hứa trên đất (Dân số ký 20:1-13).

 

Nhưng Môi-se cũng đã phạm sai lầm từ rất sớm khi từ chối làm người phát ngôn của Đức Chúa Trời và để A-rôn thay thế ông (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:10-17).

 

Tuy A-rôn có kỹ năng ăn nói nhưng ông lại thiếu đức tin và tấm lòng thật. 

 

Cuối cùng, ông đã sử dụng kỹ năng ăn nói của mình để hướng dẫn dân chúng thờ thần tượng. Và ông đã nói ra một trong những lời nói dối lố bịch nhất trong Kinh thánh:

 

“Tôi ném [đồ trang sức của người dân] vào lửa, và con bê này xuất hiện!” (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:21-24)

 

Vì Môi-se ngày càng tin cậy Chúa sâu sắc nên tôi chắc chắn ông hối hận vì đã để A-rôn làm phát ngôn viên. Tôi chắc chắn rằng ông đã nhận ra điều mà mỗi người chúng ta cần phải học: Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.(Ê-phê-sô 3:20).

 

Không phải sức mạnh và sự khôn ngoan (hay kỹ năng ăn nói) của chúng ta mới hoàn thành mục đích của Chúa. Đó là quyền năng và sự khôn ngoan của Chúa đang hoạt động trong chúng ta.


Nguồn: Scripture Records This Ridiculous Lie


ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC SUY NGHĨ HỘ BẠN

 Cơ-đốc nhân dễ bị lầm lạc khi chúng ta không học Kinh Thánh.


Chúng ta không thể để người khác suy nghĩ hộ mình. Chúng ta phải giống như người Bê-rê trong Công vụ 17:10-12, xét đoán các bài giảng và nghiên cứu Lời Chúa :


“Lời Chúa là những lời tinh khiết, như bạc được luyện trong lò gốm, luyện sạch đến bảy lần” (Thi Thiên 12:6).


Những lời dạy sai lầm có thể đặc biệt khó phân biệt khi chúng được trộn lẫn với lẽ thật. Nhưng như Kinh Thánh phán, Lời Chúa phán xét suy nghĩ và thái độ của chúng ta, giúp chúng ta phân biệt đâu là lẽ thật và sai lầm trong các bài giảng và nghiên cứu Kinh Thánh:


Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh-nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem-xét tư-tưởng và ý-định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).


Chúng ta rất cần Lời Chúa để được uốn nắn tính cách mỗi ngày. Lời Chúa giúp chúng ta trang bị trong chức vụ và nhận ra lỗi lầm:


“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu tôi tớ Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành” (2 Ti-mô-thê 3:16-17).


Các giáo sư và mục sư có thể giúp chúng ta hiểu các lẽ thật trong Kinh Thánh, nhưng chúng ta không thể để họ suy nghĩ hộ mình. Chúng ta phải có khả năng phân biệt giữa những giáo sư có kiến thức Kinh Thánh vững vàng và những giáo sư bóp méo Lời Chúa vì lợi ích của họ (2 Phi-e-rơ 3:14-17).


Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng hết sức để trình diện trước mặt Chúa với tư cách là những Cơ đốc nhân sáng suốt, giảng dạy chân thật Lời Ngài (2 Ti-mô-thê 2:15).


Nguồn: Don't Let Others Do Your Thinking


Tính Cách Của Một Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành: Hễ Làm Việc Gì, Hãy Hết Lòng Mà Làm, Như Làm Cho Chúa
Cô-lô-se 3:23-24 đề cập về tính cách của một Cơ Đốc nhân trưởng thành: 


"Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa.”

Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ra. Ngài nhìn thấy hành động của chúng ta kể cả khi không ai nhìn thấy. Ngài biết mọi thứ về con người chúng ta, kể cả suy nghĩ lẫn hành động. 

Hãy nghĩ về sự toàn tri của Ngài trước khi làm gì đó, chúng ta sẽ cẩn thận hơn để tránh phạm tội với Đấng Christ. 

Hơn nữa, nhiệm vụ mỗi ngày của chúng ta mang một ý nghĩa mới. Bất cứ điều gì chúng ta làm, dù cho đó là công việc của một vị lãnh đạo hay việc của một người nông dân cắt cỏ, thì chúng ta đều nghiêm túc như thể Đức Chúa Trời là “ông chủ”. Điều đó có nghĩa là chúng ta cố gắng làm việc chăm chỉ hết khả năng của mình vì chúng ta đang phục vụ Đấng Christ và đó là việc quan trọng nhất. 

Hãy phục vụ Đấng Christ trong mỗi việc bạn làm, hôm nay và mỗi ngày bạn nhé.