SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Liệu Có Nhiều Con Đường Dẫn Đến Thiên Đường Không?

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nghe ai đó nói chỉ có duy nhất một cách để được cứu - một cách để được đến thiên đường.

 Tôi nghĩ rằng họ chắc chắn sai rồi. Có gì khác nhau khi Phật giáo muốn tôn thờ một thần, Hồi giáo tôn thờ một thần khác, và Cơ Đốc nhân cũng vậy. Tôi đã nghĩ rằng khi Cơ Đốc nhân nghĩ họ có câu trả lời tốt hơn những đạo giáo khác thì đó là sự phán xét.

Những Vị Thần Rất Khác Nhau

Sau đó tôi đã nghiên cứu về sự khác nhau giữa các tôn giáo này và đọc Kinh Thánh nhiều hơn, và tôi nhận ra Thượng Đế của Cơ Đốc nhân, Hồi giáo, hay Ấn Độ giáo rất khác nhau về tính cách và mục đích. Và họ không cùng tôn thờ một Thượng Đế.

Tôi cũng đã đọc được những câu Kinh Thánh này:

 

"Và đây là lời chứng đó: Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống vĩnh phúc và sự sống này ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con có sự sống; ai không có Con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống." 1 Giăng 5:11-12 NVB

 

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu." Giăng 3:16 BDY

 

"Đức Giê-su đáp: “Ta chính là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được."" Giăng 14:6 NVB

 

Chính Kinh Thánh và Chúa Giê-su đã khẳng định rằng Ngài là con đường duy nhất để dẫn đến sự cứu rỗi. Đây không phải là điều mà Cơ Đốc nhân tự dựng lên.

 

Tôi Đã Có Rất Nhiều Câu Hỏi

Tôi đã có rất nhiều câu hỏi, nên tôi đã tiếp tục tìm kiếm câu trả lời.

Tôi đã không hiểu mọi thứ tôi đọc, và điều đó làm tôi hơi khó chịu. Nhưng điều khó khăn nhất cho tôi để hiểu là tại sao Đức Chúa Trời lại sai Con một của Ngài là Chúa Giê-su đến để cứu nhân loại sau tất cả những điều ngu ngốc và độc ác mà con người đã làm.

Những điều dễ hiểu với tôi là:

 •          Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời duy nhất cứu nhân loại dựa vào đức tin của họ.
 •          Những tôn giáo khác dựa sự cứu rỗi trên công việc tốt của mình, sự thực hành tôn giáo hay sự giác ngộ.
 •          Kinh Thánh có câu trả lời duy nhất cho vấn đề tội lỗi của con người.
 •          Sự trả giá của Đấng Christ trên thập tự giá là hy vọng duy nhất của con người.
 •          Chúa Giê-su Christ không cần chúng ra, nhưng Ngài mời gọi chúng ta là con của Ngài.
 •          Sự cứu rỗi là một món quà miễn phí cho những ai tin cậy và theo Đấng Christ.
 •          Nhưng đức tin thật trong Đấng Christ không phải một đức tin dễ dãi hay hời hợt – đó là một niềm tin thay đổi cuộc sống. Một khi chúng ta trở thành Cơ Đốc nhân, chúng ta muốn từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mà theo Ngài. (Luke 14:26-33).Chúng ta không được cứu bởi những việc làm tốt, nhưng được cứu để hầu việc Chúa. (Ê-phê-sô 2:10, Gia-cơ 2:14-26).
 •          Mỗi người đều có cơ hội để tìm kiếm Chân Lý về Đức Chúa Trời, và Chúa đã hứa rằng nếu chúng ta tìm kiếm Ngài chúng ta sẽ tìm thấy Ngài. (Giê-rê-mi 29:13; Ma-thi-ơ 7:7-11)

                                                                 

Sự Cam Kết

Tôi đã phó thác đời tôi vào Đấng Christ dựa vào những điều tôi có thể hiểu và điều kì diệu nhất tôi không thể hiểu – đó là tình yêu cứu rỗi tuyệt vời của Ngài.

Khi tôi biết về Đấng Christ và Lời của Ngài, tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều khi không thể hiểu thấu được Đức Chúa Trời—điều đó chứng tỏ Ngài vĩ đại và khôn ngoan hơn tôi rất nhiều.  

Nếu bạn vẫn chưa phó thác đời mình cho Đấng Christ, tôi khuyến khích bạn hãy đọc Kinh Thánh và tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nếu bạn tìm kiếm Chúa một cách thật lòng, bạn sẽ tìm thấy Ngài. (Ma-thi-ơ 7:7-11).

 

Bạn có muốn trở thành một Cơ Đốc nhân không?

 

Nếu bạn mong muốn được cứu, bạn cần hiểu những sự thật này:

1.     Không ai đủ tốt để có thể lên thiên đàng.
Rô-ma 3:23 Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
2.     Chúng ta xứng đáng với cái chết…
Rô-ma 6:23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết…
3.     Nhưng Chúa yêu chúng ta và Ngài đã mang Jesus đến để trả tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. 
    Rô-ma 5:8 Nhưng Đức Chúa Trời đã chứng tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi Chúa Cứu Thế chịu chết thay chúng ta là người tội lỗi.
4.     Chúng ta nhận món quà cứu rỗi bằng một lời công bố đức tin thật lòng. 
 Rô-ma 10:9-10. Nếu miệng anh chị em xưng nhận Giê-xu là Chúa, và lòng anh chị em tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại thì anh chị em được cứu rỗi. Vì do lòng tin, anh chị em được kể là người công chính, và do miệng xưng nhận Ngài, anh chị em được cứu rỗi.

 

Nếu bạn tin những điều này, Đấng Christ nói bạn về những cái giá phải trả (Lu-ca 14:25-34)


Việc làm tốt không cứu được chúng ta, duy chỉ có ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta được cứu, chúng ta dâng mình để được đổi mới tâm trí mình trong Lời Đức Chúa Trời, từ bỏ tội lỗi, từ bỏ chính mình và theo Đấng Christ. Đó là một cam kết xuất phát từ trái tim. 


 Nếu bạn hiểu những điều này và mong muốn đi theo Đấng Christ, thì tất cả những gì bạn cần làm là ăn năn tội lỗi của mình và cầu xin Đấng Christ làm Chúa và Cứu Chúa của bạn.

Nguồn: Bible Love NotesNIỀM HẠNH PHÚC TRONG ĐẤNG CHRIST

Tôi cũng hay bị bối rối giữa những định nghĩa về hạnh phúc của thế gian và về những lời hứa của Đấng Christ. 

Những định nghĩa về hạnh phúc dựa vào từ điển Merriam Webster mà hầu hết nhiều người Mỹ tin vào là “một trải nghiệm thú vị hay thỏa mãn.”

Hạnh phúc của con người được đặt vào những điều quan trọng với họ như: hôn nhân, con cái, tiền bạc, danh tiếng, sức khỏe, quyền lực, dục vọng, sự khoái lạc, thời gian thư giãn, sự trả thù, và nhiều điều khác nữa. 

Đấng Christ không hứa với chúng ta những định nghĩa hạnh phúc này bởi vì nó mong manh, tạm thời, và phụ thuộc vào hoàn cảnh. Nếu chúng ta tin cậy vào Đấng Christ, Ngài hứa với chúng ta điều tốt đẹp hơn: đó là niềm vui thõa trong Chúa (Giăng14:27; Giăng 16:33; Phi-líp 4:4-7; I Timothy 6:6).

Chúng ta "hạnh phúc" vì lòng biết ơn được là con cái của Chúa, chúng ta được ban cho sự sống đời đời và điều này không phụ thuộc vào hoàn cảnh mà là một sự bảo đảm trong Đấng Christ (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).

Hãy chuyển sự tập trung của bạn vào Đức Chúa Jesus Christ khi phải đối diện với khó khăn. Thay vì đơn giản muốn Ngài cất đi khó khăn của chúng ta, chúng ta hãy xin Ngài làm cho vững đức tin và đối diện với hoàn cảnh theo cách tôn vinh Ngài. (Gia-cơ 1:2-3)

Thưa các Cơ Đốc nhân, bạn có thật lòng hạnh phúc không? 

Hãy suy ngẫm những câu Kinh Thánh dưới đây và vui thõa trong Ngài!

Giăng 14:27 BD2010 Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.

Giăng 16:33 BD2010 Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.

Phi-líp 4:4-7 BD2010  Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi! Hãy cho mọi người biết tính nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi! Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus.

I Ti-mô-thê 6:6 BD2010 Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn

I Thê-sa-lô-ni-ca 5:18 Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy.

Gia-cơ 1:2-3 BD2010 Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn.

Nguồn

CÁCH ĐỂ GIỮ LIÊN LẠC


Có phải bạn rất bận?

Có rất nhiều người cũng bận rộn như vậy.

Nhưng điều quan trọng là chúng ta không bao giờ trở nên quá bận mà không có thời gian dành cho Chúa.

Tác giả Thi Thiên nói rằng, “Thượng Đế ôi, tôi khao khát Ngài như con nai thèm suối nước.” (Thi Thiên 42:1).

Đó là thái độ của chúng ta sẽ có nếu chúng ta nhận ra việc dành thời gian với Chúa sẽ thay đổi cả cuộc đời của chúng ta như thế nào:

 •         Ngài cho chúng ta sự bình yên
 •         Ngài dẫn dắt quyết định của chúng ta
 •         Ngài sửa chữa những hiểu lầm của chúng ta
 •         Ngài dạy chúng ta lẽ thật
 •         Ngài khuyến khích những tấm lòng vì Chúa

Có một phương pháp nhanh chóng và tiện lợi để bạn có thể tập trung vào Chúa Jesus dù cho bạn có một ngày thật bận rộn. Bạn có vui lòng nhận phương pháp này không?

Một Phút Yêu Thương Theo Thánh Kinh chia sẽ những bài tĩnh nguyện được đọc trong vòng 60 giây hoặc thậm chí nhanh hơn. Và mỗi bài tĩnh nguyện được viết ra với mục đích giúp người đọc đến gần với Chúa hơn, sữa chữa những lỗi lầm, dạy dỗ chân lý và khích lệ bạn trên con đường bước đi cùng Chúa. 

Nếu bạn đăng ký kênh (và nó miễn phí), bạn sẽ nhận được những bài tĩnh nguyện vào email của bạn mỗi tuần. Một Phút Yêu Thương Theo Thánh Kinh không bao giờ đòi hỏi tiền của bạn, không bao giờ chạy quảng cáo, và không bao giờ sử dụng email của bạn với mục đích nào khác ngoài việc để gửi các bài tĩnh nguyện đến email của bạn.

Đọc những bài tĩnh nguyện bất cứ khi nào bạn có thời gian và hãy để Đức Chúa Trời và Lời yêu thương của Ngài trở thành phần không thể thiếu trong ngày bận rộn của bạn.

Tại sao bạn không thử đăng ký blog miễn phí?

Cách để đăng ký:

 •         Hãy click vào link: Đăng Ký. Sau đó một hộp đăng ký kênh sẽ xuất hiện, bạn hãy điền email của bạn và nhấp vào “Đăng Ký Kênh.”
 •         Tuần sau đó bạn sẽ được gửi một bài tĩnh nguyện vào hộp thư email. Nếu bạn không thấy nó trong hộp thư đến của email, xin vui lòng kiểm tra lại hộp thư spam.
 •         LƯU Ý QUAN TRỌNG: Lời Yêu Thương Theo Thánh Kinh không sử dụng email của bạn vào mục đích nào khác ngoại trừ gửi những bài tĩnh nguyện vào email bạn đăng ký kênh và kiểm tra số liệu thống kê của blog. Bạn có thể huỷ đăng ký kênh blog bất cứ khi nào.