NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔN NGOAN NHẤT TRÊN TRÁI ĐẤT VÀ CÂU KINH THÁNH TRUYỀN ĐẠO 2:10-11
“Ngài là Chúa của con, ngoài Ngài ra, con không có phước nào khác.” (Thi-thiên 16:2 BD2010)

Sô-lô-môn, người đàn ông khôn ngoan nhất trên Trái Đất (I Cácvua 4:30), đã lãng phí phần lớn cuộc đời mình để truy cầu sự giàu sang thịnh vượng, những người vợ, và những thú vui của đời này (I Các Vua 11). Khi đã già ông mới nhận ra lẽ thật mà cha ông là vua David đã viết trong câu Kinh Thánh trên.

Sô-lô-môn đã thể hiện sự khờ dại của mình trong Truyền Đạo 2:10-11: “Ta không từ chối điều mắt mình thèm muốn, cũng chẳng ngăn lại điều lòng mình ưa thích, vì lòng ta vui vẻ về mọi công lao của ta; và đó là phần ta được hưởng trong mọi công lao của mình. Rồi ta ngẫm nghĩ mọi việc tay mình đã làm, và những lao khổ mình đã chịu để làm các công việc ấy; kìa, mọi điều đó là sự hư không, theo luồng gió thổi, và chẳng ích lợi gì cả dưới mặt trời.”

Mặc dù sở hữu sự khôn ngoan không ai sánh bằng nhưng Sô-lô-môn đã phải nhượng bộ bởi những cám dỗ thế tục và điều đó đã hủy hoại cuộc sống và vương quốc của ông.

Đức Chúa Trời không phản đối chúng ta tận hưởng cuộc sống của mình, nhưng Ngài không muốn chúng ta làm điều đó bằng việc hy sinh mục đích Ngài dành cho chúng ta.

“Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.(Ê-phê-sô 2:10BD2010)

 

Cho nên hãy dành thời gian hôm nay để cân nhắc sự ưu tiên và mục đích sống trong đời bạn. 


Nguồn: How Wisest Man on Earth Blew It: Ecclesiastes 2:10-11


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét