TẠI SAO CHÚNG TA CẦN TỔ CHỨC KỈ NIỆM LỄ GIÁNG SINH?
Theo sách Phục Truyền Luật Lệ ký 11:18-21 Đức Chúa Trời đã khích lệ dân Y-sơ-ra-ên về việc nhắc nhở con cháu của họ về những điều tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ. Sự nhắc nhở này không chỉ dành cho trẻ nhỏ mà còn cho cả những người trưởng thành, dù ở bất kì độ tuổi nào, và những ngày lễ hội như Giáng Sinh là cách để chúng ta thể hiện lòng biết ơn đến Chúa. 

Nhớ ngày sinh thật sự của Chúa không quan trọng, điều quan trọng là ghi nhớ lí do Chúa đã sinh ra và điều đó đã thay đổi thế giới như thế nào cũng như đã thay đổi cuộc sống của chúng ta một cách đặc biệt ra sao.

Chúa Giê-xu nói: “Ngài vốn giống như Thượng Đế về mọi mặt, nhưng không xem sự bình đẳng mình với Thượng Đế là điều phải nắm giữ. Trái lại, Ngài đã từ bỏ ngôi sang trọng để lấy hình dạng tôi tớ, sinh ra làm người. Và khi làm con người, Ngài rất khiêm nhường, hoàn toàn vâng phục Thượng Đế cho đến chết, đến nỗi bằng lòng chết trên thập tự giá.’’ (Phi-líp 2:5-8 BPT)

Đó là sự thật chúng ta cần ca tụng và vui mừng.

Cho nên hãy sử dụng ngày lễ Giáng Sinh như một ngày “thuật lại lòng nhân từ CHÚA

Và ca ngợi Ngài về những việc Ngài làm.

..Ca ngợi CHÚA về những việc tốt lành Ngài làm cho chúng ta

Và lòng nhân từ Ngài đối cùng dân Ít-ra-en.

Ngài đã tỏ lòng từ bi lớn lao cho chúng ta

Và rất nhân từ đối với chúng ta.” (Ê-sai 63:7 BPT)


Nguồn: Why Celebrate Christmas? 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét