3 BẰNG CHỨNG VỀ CHÚA
Một nhà vô thần đã bình luận về hai bài tĩnh nguyện của tôi trên Pinterest tuần này.

Về một bài viết chia sẽ về Đấng Christ, anh ta đã bình luận rằng đạo Chúa không có bằng chứng về sự tồn tại của Đức Chúa Trời: “Tại sao cô lại không nói lên sự thật? À đúng rồi tôi quên mất, cô không có sự thật nào để chia sẽ cả.”

Đúng là đức tin là “sự vững tin vào những điều mình chưa thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1 BPT), nhưng chúng tôi có vô số bằng chứng về sự tồn tại và những điều tốt đẹp của Đức Chúa Trời:

1.     Vào thiên nhiên (Rô-ma 1:18-20)

2.     Vào sự hiểu biết tự nhiên về thiện và ác (Rô-ma 2:13-14)

3.     Vào cuộc sống của hàng triệu đàn ông và phụ nữ trong suốt các thời kì lịch sử (Hê-bơ-rơ 11)

Thêm nữa, nếu như niềm tin của nhà vô thần dựa vào bằng chứng và sự thật, anh ta sẽ không có bằng chứng hay sự thật nào chứng minh không có sự tồn tại của Đức Chúa Trời.

Vào một bài tĩnh nguyện khác mà tôi viết về việc tin cậy Chúa trong những tình huống khó khăn, anh ta phản hồi rằng “Đợi đến khi ngài tạo ra cơn lũ và bạn sẽ không có ở trên tàu.”

Đề cập về câu chuyện của Nô-ê, anh ta ngụ ý rằng một Đức Chúa Trời nhân từ sẽ không bao giờ hủy diệt loài người độc ác. Đầu tiên anh ta khẳng định rằng Chúa không tồn tại, sau đó anh ta đổ lỗi cho Chúa vì Ngài trừng phạt những người độc ác. Anh ta thà đi vào cơn lũ dành cho tội lỗi loài người còn hơn nhận tội và cầu xin sự tha thứ từ Đấng yêu thương đã ban sự sống cho anh ta.

Ngày hôm nay hãy dành chút thời gian để cảm tạ Chúa rằng chúng ta đã được “ở trên tàu”, và cầu nguyện rằng người đàn ông vô thần đó và những người khác có thể từ bỏ sự ngu dại của họ (Thi Thiên 14:1) và được mở mắt để thấy những bằng chứng về Đức Chúa Trời ở xung quanh chúng ta.

Nguồn: On the Boat: 3 Proofs Of God Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét