3 CÁCH NHẬN BIẾT Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI


“Liệu Đức Chúa Trời muốn tôi nhận công việc này hay Ngài muốn tôi trở lại trường học?”

“Tôi có nên mua một chiếc xe ô-tô mới không hay nên tiết kiệm tiền để dành cho những khoảng chi trả sắp tới?”

“Tôi có nên đưa con mình từ trường công sang trường tư dành cho các Cơ Đốc nhân không?”

Đôi khi chúng ta bị bối rối bởi những quyết định, liệu đây có phải là ý Chúa không. Chúng ta muốn vâng lệnh Chúa nhưng lại không chắc sự lựa chọn nào là tốt nhất. Chúng ta biết rằng mình không thể phụ thuộc vào trí khôn của thế gian hay những sự lựa chọn có vẻ phổ biến, Kinh Thánh chép rằng:

“Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời.” Rô-ma 12:2 BDM

Hãy để tôi chỉ ra ba điều quan trọng mà bạn có thể cân nhắc:

1.Hãy tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt bạn. (Gia-cơ 1:5-7)

Chúa muốn chúng ta là con cái Ngài có thể đưa ra sự lựa chọn đúng đắn.

2.Hãy loại bỏ những kế hoạch mà vi phạm các nguyên tắc của Kinh Thánh (II Ti-mô-thê 3:16-17; Sáng Thế 4:7)

Đây là điều không thể nào thay đổi đó là Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ ban phước cho bất kì điều gì sai trái về mặt đạo đức.

3.Hãy tìm kiếm điều đúng đắn, không nhất thiết là điều "dễ dàng"

Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta một con đường cụ thể, Ngài sẽ giải quyết những khó khăn cho chúng ta. Chúng ta có thể nhớ đến Lời của Đấng Christ trong Ma-thi-ơ 16:24 bất cứ khi nào chúng ta muốn đi con đường dễ dàng:

“Rồi Chúa Giê-xu phán với các môn đệ: “Nếu ai muốn làm môn đệ Ta, phải phủ nhận chính mình, vác cây thập tự mình theo Ta.” Ma-thi-ơ 16:24 BDY

Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời có kế hoạch và mục đích được hoạch định sẵn cho anh chị em và tôi:

“Đức Chúa Trời sáng tạo chúng ta và truyền cho chúng ta sự sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta thực hiện những việc tốt lành Ngài hoạch định từ trước.” Ê-phê-sô 2:10 BDY

Tôi mong rằng anh chị em và tôi cùng cố gắng hết sức để tìm kiếm ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài dành cho đời sống chúng ta.


Nguồn: 3 Ways to Discern God's Will

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét