CÓ PHẢI ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN LIÊN KẾT SỰ CHỮA LÀNH TỚI ĐỨC TIN KHÔNG?

 Đức Chúa Trời chữa lành, nhưng bạn có tự hỏi là Ngài chữa lành như thế nào, với ai, khi nào, và tại sao không?


Sự hiểu nhầm phổ biến nhất về sự chữa lành đến từ phong trào chữa lành theo đức tin (trong tiếng Anh là: Word of Faith movement) và phong trào này đã gây ra nhiều mâu thuẫn khi dạy rằng mọi Cơ Đốc nhân được chữa lành nếu có đủ đức tin.


Hãy cùng so sánh học thuyết này với lời dạy thực tế từ Kinh Thánh nhé.


Có phải Đấng Christ dạy rằng đức tin chữa lành mọi bệnh tật và thiếu đức tin ngăn trở sự chữa lành không?


Đức Chúa Jesus đã chữa lành cho nhiều người có đức tin.


Nhiều lần Đức Chúa Jesus chữa lành ai đó và nói rằng đức tin của họ đã chữa lành cho họ hay sự thiếu đức tin đã ngăn trở sự chữa lành. Ví dụ Ma-thi-ơ 13:58Mác 5:34, và Mác10:52.


Chúa Jesus đã chữa lành cho nhiều người không có đức tin.


Vì Chúa Jesus đã chữa lành rất nhiều người và có thể phần lớn họ không tin Chúa. Một vài người đã đến với đức tin vì phép lạ của Ngài và những phép lạ là dấu hiệu Ngài là Đấng Cứu Thế, nhưng những người khác thì tiếp tục con đường vô tín của mình.

Hãy cùng xem ví dụ về mười người bị bệnh phong

Chúng ta có một ví dụ cụ thể là Đức Chúa Jesus chữa lành những người không có đức tin. Đã có mười người bệnh phong được chữa lành (Lu-ca 17:11-19), nhưng duy chỉ có một người hiểu Đấng Christ là Đức Chúa Trời.

Lu-ca 17:17-19: “ Đức Chúa Jêsus phán: “Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chẳng ai trở lại tôn vinh Đức Chúa Trời ngoại trừ người ngoại quốc nầy sao?” Rồi Ngài phán với anh ấy: “Hãy đứng dậy và đi, đức tin con đã chữa lành con!”


Chúa Jesus chữa lành đơn giản là vì sự đồng cảm và thương xót của Ngài.


Có nhiều người có lẽ cũng nằm trong nhóm này, vì Lời Chúa đã cho ví dụ về cái chết của con trai người phụ nữ góa. Không chỗ nào trong đoạn Kinh Thánh nói rằng họ tin kính Chúa cả. Sự thật thì, cũng không ai cầu xin Chúa chữa lành cho con trai người góa phụ cả nhưng bằng sự thương xót Ngài đã làm điều đó. (Lu-ca 7:11-17)


Chúa Jesus đã chữa lành nhiều người không tin dựa vào đức tin của bạn bè hay người thân của họ.


Ví dụ như trong câu chuyện về viên đội trưởng (Ma-thi-ơ 8:5-10), người mẹ (Ma-thi-ơ 15:21-18), người cha (Mác 5:21-43), và những người bạn (Lu-ca 5:17-26) tất cả đều có đức tin cho sự chữa lành của một người khác.

Nếu như những người tin rằng chữa lành chỉ đến bởi đức tin thì mọi người mà họ cầu nguyện cho thì nên được chữa lành bởi đức tin của họ.

Vì Đức Chúa Jesus đã chữa lành cho những người không tin Chúa, nên việc chữa lành một người không nằm ở việc người đó có tin hay không tin.  


Chúa Jesus Chữa lành thể hiện quyền năng Thiên Thượng của Ngài.


Mục đích chung trong mục vụ chữa lành của Đấng Christ (và tất cả những ví dụ được đề cập ở trên) là để chứng minh rằng Ngài là Đấng Cứu Thế. Và Ngài đã không giới hạn phép lạ của mình trong sự chữa lành mà trong nhiều phép lạ khác nhau. (Hê-bơ-rơ2:4).

Những dấu hiệu và phép lạ không phải là những lời hứa mãi mãi, hay luôn được liên kết với đức tin. Sự thật thì Đức Chúa Jesus đã quở trách những người theo Ngài chỉ đơn thuần bởi lợi ích cá nhân:

Ví dụ là khi Chúa Jesus thực hiện phép lạ hóa bánh cho 5000 người ăn (Giăng 6), và nhiều người đã đi theo Ngài. Nhưng Chúa Jesus biết lòng dạ họ và Ngài nói: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta không phải vì đã thấy các dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Đừng làm việc vì thức ăn hay hư nát, mà vì thức ăn còn mãi đến sự sống đời đời, là thức ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Đấng mà Đức Chúa Trời, là Cha, đã ấn chứng cho.” Giăng 6:26-27

 

Họ không theo Chúa Jesus bởi vì những dấu lạ đã khiến họ tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Họ theo Ngài bởi những lợi ích thế tục mà Ngài đã cho họ. Nếu chúng ta theo Chúa chỉ khi Ngài cho chúng ta sức khỏe và tiền bạc, thì chúng ta không khác nào những người mà bị Chúa quở trách cả.

 

Đấng Christ hứa về một sự đầy đủ đời đời ở nơi thiên đàng như niềm vui đời đời, sự tự do không còn tội lỗi, không còn bệnh tật và đói khát nữa.  Và Ngài nhắc nhở chúng ta trong Giăng 16:33 rằng: "Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.”

 

Xin lưu ý rằng Đấng Christ nói rằng Ngài đã thắng thế gian rồi (động từ được dùng ở thì quá khứ), nhưng một điều Ngài chắc chắn rằng là môn đồ của Ngài chúng ta sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian hiện tại. 

Đấng Christ đã hoàn toàn chiến thắng bệnh tật, tội lỗi, quỷ Satan, và cái chết khi Ngài đã chết vì tội lỗi của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không được trải nghiệm sự toàn thắng này cho đến khi lên thiên đường.


Nguồn: Did Christ Link All Healing To Faith? 
2 nhận xét: