11 LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐỌC KINH THÁNHNgiên cứu chỉ ra rằng việc đọc sách mang lại nhiều lợi ích ở mọi lứa tuổi. Đọc sách giúp trẻ em phát triển ngôn ngữ và từ vựng; đọc sách được coi như bài tập thể dục não cho người trưởng thành. Đồng thời, đọc sách còn giúp ngưng hoặc làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi, tăng sự nhạy bén (source).  

Thật đáng buồn là càng ngày càng ít người thích đọc sách.   

Nhưng chúng ta hãy nâng tầm quan trọng của việc đọc sách lên ngang với việc đọc Kinh Thánh. 

Đọc Kinh Thánh cũng có nhiều lợi ích lắm: 

1. Lời Chúa giúp chúng ta tránh phạm tội (Thi-thiên 119:11)

2. Chúa cho chúng ta sự an ủi (Thi-thiên119:52) 

3. Lời Chúa là sự phán xét công bằng (Thi Thiên119:66)  

4. Lời Chúa giữ gìn chúng ta khỏi đường lối sai lạc (Thi Thiên 119:67)

5. Lời Chúa giữ gìn chúng ta khỏi làm điều hổ thẹn (Thi Thiên 119:80)

6. Lời Chúa giữ gìn chúng ta trong hoạn nạn (Thi Thiên 119:92)

7. Lời Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan, thông sáng, và trí hiểu (Thi Thiên 119:98-100; 130).

8. Lời Chúa giúp chúng ta đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn (Thi Thiên 119:104)

9. Lời Chúa dẫn dắt chúng ta (Thi Thiên 119:105)

10. Lời Chúa cho chúng ta niềm vui. (Thi Thiên 119:111; 143)

11. Lời Chúa cho chúng ta nhiều sự bình an (Thi Thiên 119:165)

Thật đáng buồn là nghiên cứu chỉ ra rằng càng ngày càng ít người cho Kinh Thánh trở thành phần thiết yếu trong đời sống của họ.  (source).

Hãy trở thành những người thích đọc, nghiên cứu, tin tưởng, và yêu Lời Chúa. 


Nguồn: Let's Be Among the Readers: 11 Benefits of Reading God's Word   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét