LÀM VIỆC LÀNH KHÔNG ĐÁNG BỊ CHỈ TRÍCH
 

Có một sự hiểu lầm phổ biến giữa các Cơ Đốc nhân, và điều quan trọng là liệu chúng ta có biết cách để phản hồi điều đó  không. 

Thông thường khi tôi viết về những trách nhiệm của các Cơ Đốc nhân và làm việc lành, ai đó thường “chỉnh” tôi là làm việc tốt không chứng tỏ bạn là một Cơ Đốc nhân thực thụ bởi chúng ta không được cứu bởi công lao của mình. Họ sẽ trích dẫn câu Kinh Thánh Ê-phê-sô 2:8-9 BPT:

Tôi muốn nói rằng anh chị em đã được cứu bởi ân phúc do lòng tin. Anh chị em không thể tự cứu mình được. Ơn ấy là món quà tặng của Thượng Đế, không phải do công lao của anh chị em; cho nên chẳng ai có thể khoe khoang được."

Đúng vậy. Sự cứu rỗi không phải đến từ việc làm của chúng ta mà là món quà miễn phí từ Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, sau khi được cứu thì việc làm tốt là kết quả của đức tin. Chúng ta làm việc tốt bởi tình yêu của chúng ta đối với Đấng Christ, qua đức tin nơi Ngài, cho mục đích của Đấng Christ được nên trong sự tể trị và quyền năng Thiên Thượng.

Nếu mọi người thách thức chúng ta về tầm quan trọng của việc làm tốt, chúng ta có thể chia sẽ những câu Kinh Thánh sau đây:

Ma-thi-ơ 5:16 BDY

Cũng thế, các con phải soi sáng cho mọi người, để họ thấy việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con trên trời.

II Cô-rinh-tô 9:8 BDY

Đức Chúa Trời ban ơn phước dồi dào để anh chị em luôn luôn đầy đủ mọi nhu cầu và còn dư sức làm mọi việc lành.

Ê-phê-sô 2:10 BDY

Đức Chúa Trời sáng tạo chúng ta và truyền cho chúng ta sự sống mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để chúng ta thực hiện những việc tốt lành Ngài hoạch định từ trước.

Phi-líp 2:12-13 BPT

Cho nên anh chị em yêu dấu, anh chị em đã luôn luôn vâng theo lời Chúa khi tôi có mặt thì khi tôi vắng mặt anh chị em lại càng nên làm hơn nữa. Hãy cố gắng sống sao cho xứng đáng với ơn cứu rỗi của Chúa ban cho anh chị em trong tinh thần kính sợ Ngài hoàn toàn. Vì Thượng Đế là Đấng đang hành động trong anh chị em sẽ cho anh chị em ước muốn và khả năng thực hiện điều đẹp lòng Ngài. 

Cô-lô-se 1:9-10 BDY


Vì vậy, từ ngày được tin anh chị em, chúng tôi luôn luôn cầu thay cho anh chị em, xin Đức Chúa Trời cho anh chị em trí khôn ngoan và tâm linh sáng suốt để thấu triệt ý muốn Ngài, cho anh chị em sống xứng đáng với Chúa, hoàn toàn vui lòng Ngài, làm việc tốt lành cho mọi người và ngày càng hiểu biết Đức Chúa Trời.

I Thê-sa-lô-ni-ca 1:3 BDY

Mỗi khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Cha trên trời, chúng tôi không bao giờ quên công việc anh chị em thực hiện do đức tin, những thành quả tốt đẹp do tình yêu thương và lòng nhẫn nại đợi chờ Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại.

I Ti-mô-thê 5:9-10 BDY

Quả phụ muốn được ghi tên vào danh sách, phải trên sáu mươi tuổi, chỉ có một đời chồng, nổi tiếng nhân đức, biết nuôi dạy con cái, tiếp đãi tân khách, phục vụ thánh đồ, cứu giúp người hoạn nạn và siêng năng làm việc lành.

I Ti-mô-thê 6:17-18 BDY

Con hãy khuyên bảo người giàu có ở đời này: Đừng kiêu ngạo và tin tưởng nơi tiền của không bền lâu, nhưng phải đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời, Đấng rộng rãi ban mọi vật cho chúng ta được hưởng. Hãy khuyên họ làm điều lành, chuyên lo việc từ thiện, mở lòng rộng rãi và sẵn sàng cứu trợ.

II Ti-mô-thê 2:21 BDY

Vậy, người nào luyện mình cho tinh khiết sẽ như dụng cụ quý được dành cho Chúa, sẵn sàng làm việc lành.

Tít 1:16 BDY

Họ khoe mình hiểu biết Đức Chúa Trời, nhưng hành động lại chối bỏ Ngài. Họ thật đáng ghét, ngang ngược, không thể làm một việc thiện nào cả.

Tít 2:7 BDY

Chính con hãy làm gương sáng về các việc lành. Trong mọi việc, con hãy chứng tỏ tinh thần ngay thật và nghiêm chỉnh.

Tít 2:14 BDY

Chúa đã hy sinh cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi, luyện lọc chúng ta thành dân tộc riêng của Ngài để sốt sắng làm việc thiện.

Tít 3:8 BDY

Đó là những lời chân thật ta muốn con nhấn mạnh để những người tin Chúa chăm làm việc thiện. Những điều ấy vừa chính đáng vừa hữu ích cho mọi người.

Gia-cơ 2:20 BDY

Này, người khờ dại kia ơi, anh không nhận thấy đức tin thiếu hành động là đức tin chết sao?

I Phi-e-rơ 2:12 BDY

Hãy thận trọng đối xử với bạn hữu chưa được cứu, để dù có lên án anh chị em, cuối cùng khi Chúa Giê-xu trở lại họ cũng phải ca ngợi Đức Chúa Trời vì nếp sống ngay lành của anh chị em.


Nguồn: "Works" Is Not a Dirty WordKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét