SỰ THÁNH KHIẾT TRONG TÌNH DỤC QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CHÚA

 
Nhiều năm trước, một người phụ nữ trẻ trong một lớp học Kinh Thánh nói rằng tôi quá truyền thống khi nghĩ rằng những người tin Chúa thật thụ sẽ không sống thử trước hôn nhân.

Nếu tôi truyền thống, thì Đức Chúa Trời cũng vậy.

Chúa luôn biết điều gì là tốt cho chúng ta, và Lời Chúa định nghĩa rằng quan hệ ngoài hôn nhân là tội lỗi.

Điều gì xảy ra khi Cơ Đốc nhân chân chính phạm tội tà dâm?

Họ sẽ vô cùng đau khổ về những gì họ đã làm và cố gắng hết sức để không bao giờ lặp lại điều đó. Họ sẽ chứng minh sự ăn năn của mình bằng cách nhận sự giúp đỡ từ những Cơ đốc nhân trưởng thành hơn và tránh mọi tình huống gây thêm cám dỗ.

“Còn những người tiếp tục phạm tội, là không biết Chúa và không thuộc về Ngài.” 1 Giăng 3:6

“..Những người gian dâm, thờ thần tượng, ngoại tình, tình dục đồng giới, hoặc người trộm cắp, tham lam, nghiện rượu, chửi rủa, bóc lột, không bao giờ được vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Trước kia, trong anh chị em có người sống như thế. Nhưng anh chị em đã được rửa sạch tội lỗi, được thánh hóa và kể là công chính nhờ Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu và Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta.” 1 Cô-rinh-tô 6:9-11

Đức Chúa Trời nói rằng tội tà dâm là tội nghiêm trọng.

Ngài tha thứ cho những người biết ăn năn (Công Vụ 3:19)

Nguồn: Sexual Purity Matters to God
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét