SỰ NHẦM LẪN VỀ Ý NGHĨA THẬT CỦA ĂN NĂN TRONG KINH THÁNH


Sa-tan ngày càng làm phức tạp và làm xáo trộn sự hiểu biết của con người về sự ăn năn.

Tôi đã nghe nhiều người cho rằng sự ăn năn là điều không cần thiết để có được sự cứu rỗi vì đó là một “công việc” mà Cơ Đốc nhân thì không được cứu bởi việc làm. Và người ta cũng nói sự ăn năn là không cần thiết trong đức tin vì chúng ta đã được Chúa tha thứ rồi.

Vậy hôm nay hãy cùng tôi xem xét lại những nhận định này nhé.

Nghĩa đen của từ ăn năn trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là sự thay đổi suy nghĩ và mục đích của mỗi người. 

Sự ăn năn phải được xảy ra trước khi nhận được sự cứu rỗi.

🕂 Nhận sự cứu rỗi là khi chúng ta suy nghĩ khác đi về nhu cầu của bản thân – nhu cầu này chính là nhận ra chúng ta cần một Đấng Cứu Rỗi, một Đấng cai trị hoàn toàn tấm lòng và cuộc sống của mình.

🕂 Nhận sự cứu rỗi là khi chúng ta thay đổi suy nghĩ của mình về tội lỗi— chúng ta nhận ra rằng mình sẽ xuống địa ngục nếu không đến với Đấng Christ để nhận sự tha thứ.

🕂 Sự cứu rỗi đến từ Chúa còn giúp chúng ta thay đổi suy nghĩ của mình về lẽ thật—để chính Ngài thay ta phân định đúng sai thay vì phó thác vào con người.

🕂 Sự cứu rỗi còn liên quan đến việc thay đổi suy nghĩ của chúng ta về ý nghĩa của tình yêu đích thực—nhận ra rằng tình yêu chân chính cần có tiết hạnh, tự chủ và sự hy sinh.

Việc ăn năn không dừng lại ở sự cứu rỗi mà trở thành một lối sống cho người có đức tin thật.

Ăn năn là một điều bắt buộc để nhận được sự cứu rỗi và cũng như khi đồng đi cùng Đấng Christ (1 Giăng 1:8-10).

Vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta nên Ngài quở trách và sửa phạt chúng ta. Vì yêu Ngài nên chúng ta vâng phục và ăn năn lỗi lầm:

“Hễ ai Ta thương mến, Ta răn bảo và sửa dạy. Vậy hãy sốt sắng và ăn năn.” (Khải Huyền 3:19)

Nguồn: Confusion about the Biblical Meaning of Repentance
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét