SỰ BUỒN LÒNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI HAY CỦA CHÍNH CHÚNG TA?

“Dấu hiệu của sự trưởng thành là khi chúng ta quan tâm đến những điều làm buồn lòng Đức Chúa Trời hơn là những điều buồn lòng trái tim của chúng ta.” Jill Briscoe

 

Giô-sép bị tổn thương bởi sự tàn ác của các anh trai mình, lời nói dối của vợ Phô-ti-pha, và sự vô ơn của người dâng rượu.

 

Đa-ni-ên bị tổn thương bởi việc mất quê hương và sự tự do (Đa-ni-ên 1:1-6).

 

Trái tim của Phao-lô tan nát vì nhiều lần bị đánh đập và vu khống (II Cô-rinh-tô 11:24-30).

 

Những người đàn ông này cũng có cảm xúc như chúng ta vậy. Họ khóc. Họ chịu đựng.

 

Nhưng họ quan tâm đến trái tim tan nát của Đức Chúa Trời hơn là chính họ. (1)

 

Tôi thừa nhận rằng tôi không có sự trưởng thành như vậy. Tôi chịu đựng những điều làm tôi buồn lòng nhiều hơn là điều làm tổn thương Đức Chúa Trời.

 

Nhưng sự đổ vỡ là để làm cho chúng ta trưởng thành và tập trung vào Chúa chứ không phải bị tê liệt và tập trung vào chính mình (II Cô-rinh-tô 1:8-9).

 

Tôi cầu nguyện rằng tôi sẽ quan tâm một cách chân thành đến sự tổn thương của Chúa hơn là chính tôi. Tôi cũng sẽ cầu nguyện điều này cho bạn được không?

--------------------------

 (1) Kinh Thánh nói về sự buồn lòng Thánh Linh là:

Sáng Thế 6:5-6

Toàn bộ Thi Thiên 78, đặc biệc là câu 40

Ê-phê-sô 4:30Nguồn: God's Broken Heart or Mine?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét