Vui Mừng Trong Chúa - Bài Học Từ Thi Thiên 1

Thi-thiên 1 nói với chúng ta rằng yêu mến Lời Chúa là chìa khóa dẫn đến sự công bình.

 

“Phước cho người nào … lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.” (Câu 1-2).

 

Từ Hê-bơ-rơ cho từ “luật pháp” trong câu trên áp dụng vào toàn bộ Kinh Thánh, những lời dạy dỗ cũng như mệnh lệnh.

 

Dĩ nhiên yêu mến Lời Chúa bắt đầu với việc yêu mến Chúa – một niềm khao khát để biết Ngài với tất cả những gì ta có. Sứ đồ Phao-lô đã miêu tả điều này thật đẹp đẽ trong Phi-líp 3:7-14

 

Những ai vui mừng trong Chúa xem việc đọc Kinh Thánh như một cuộc hành trình khám phá, không phải là một nhiệm vụ. Họ không chỉ suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm nhưng còn dành thời gian trong ngày để ngâm thơ, hát vang, và đọc to Lời Ngài. (Cô-lô-se 3:16).

 

Khi con người gặp khó khăn, bị bối rối, bị xúc phạm, đau buồn, cô đơn, nản lòng, hoặc sợ hãi, Lời Chúa mang lại sự bình yên, an ủi, và dẫn lối.

 

Họ như cây tiếp tục được nuôi dưỡng bởi suối nước sống (câu 3), hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời đúng thời điểm.

 

Nghe thật đáng vui mừng, phải không?

 

Và điều tuyệt vời đó là: Nếu chúng ta không thể có niềm ham thích Lời Chúa, tất cả những gì chúng ta cần làm là cầu xin Ngài. Đức Chúa Trời nóng lòng ban điều đó cho chúng ta. (Ma-thi-ơ 7:7-11).

 

Bạn hãy dành chút thời gian đọc Thi-thiên 1 vào hôm nay nhé.


Nguồn: The Sheer Delight of Psalm 1


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét