6 CÁCH ĐỂ CHỐNG LẠI KẺ THÙ CỦA BẠN THEO THI THIÊN 143


Đôi khi chúng ta thấy mình trong tình huống mà kẻ thù chiếm thế thượng phong.

Và đôi khi chính chúng ta lại là kẻ thù đáng sợ nhất của chính mình khi để những suy nghĩ của bản thân đẩy mình vào sự tuyệt vọng.

Dù cho bạn đang đối diện với "kẻ thù" nào thì bài Thi Thiên 143 có thể cho chúng ta lời khuyên:

1. Tác giả thi thiên đã than khóc cùng Chúa để khẩn nài sự giúp đỡ. (c.1-6)

2. Ông thừa nhận rằng mình không thể chiến thắng kẻ thù nếu không có Chúa. (c.7)

3. Ông cầu nguyện cùng Chúa vào buổi sáng sớm để xin sự cứu giúp từ Ngài. (c.8)

4. Ông "giấu mình" trong Chúa và tin rằng Chúa sẽ bảo vệ ông. (c.9)

5. Ông xin Đức Thánh Linh dẫn dắt ông và ban cho ông sự khôn ngoan (c.10)

6. Ông tin cậy Chúa và khẳng định mình là tôi tớ trung thành của Ngài.  (c.8, c.12)

Những bước trên đây rất quan trọng đặc biệt khi bạn gặp khó khăn, nản lòng, hay bị tấn công bởi kẻ thù,

Mặc dù nhận được các lời khuyên trong Chúa là điều tốt, nhưng trước hết chúng ta hay tìm kiếm Đức Chúa Trời trước tiên, thừa nhận sự yếu đuối của bản thân và nhu cầu của mình.

Vào mỗi sáng khi chúng ta thức dậy - trước khi để nỗi sợ hãi hay cay đắng xâm chiếm tâm trí chúng ta - hãy tìm kiếm Chúa và “giấu mình” trong sự khôn ngoan và an ủi của Ngài.

Hãy tìm kiếm sự hướng dẫn từ Đức Chúa Trời và tin cậy vào Ngài. 

Nguồn: 6 Ways to Fight Our Enemies - Psalm 143

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét