4 Tuýp Người Chúa Muốn Chúng Ta Tránh

 Đức Chúa Trời cảnh báo chống lại thói hợm hĩnh và mù quáng, những điều dựa trên bề ngoài.


Nhưng Ngài truyền dạy chúng ta phải tránh bốn loại người dưới đây:


1. Ảnh hưởng xấu

 

“Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt.” 1 Cô-rinh-tô 15:33.

  

Điều này không có nghĩa là chúng ta tránh né những người khó tính hoặc những người không theo đạo Thiên Chúa. Mà điều đó có nghĩa là chúng ta chọn bạn bè một cách khôn ngoan và tránh xa những người gây áp lực cho chúng ta phạm tội. Những người bạn thân nhất của chúng ta phải là những Cơ-đốc nhân cùng niềm tin và tiêu chuẩn đạo đức (1)

 

2. Thầy giả

 

“Nếu ai đến với anh chị em mà không đem sự dạy dỗ này theo, thì đừng tiếp người ấy vào nhà, và cũng đừng hoan nghinh người ấy.” 2 Giăng 1:10


3. Tuyên xưng Cơ Đốc nhân với lối sống tội lỗi.

 

“Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy.” 1 Cô-rinh-tô 5:11

 

Trong phân đoạn I Cô-rinh-tô 5 bàn về sự kỷ luật của hội thánh đối với một người đàn ông có lối sống tội lỗi. Điều này không có nghĩa là chúng ta tránh xa những anh em cùng đức tin phạm tội. Tất cả chúng ta đều phạm tội. Điều đó có nghĩa là chúng ta tránh xa những Cơ-đốc nhân đang sống lối sống tội lỗi.


4. Những người gây chia rẽ trong hội thánh.

 

Tít 3:9-11: “Nhưng hãy lánh những điều cãi lẽ dại dột, những gia phổ, những sự cạnh tranh nghị luận về luật pháp, vì mấy sự đó đều là vô ích và hư không. Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ, vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình.”

 

Đoạn Kinh Thánh này cảnh báo chúng ta tránh xa những người muốn tạo bè phái trong hội thánh, lôi kéo mọi người vào những cuộc tranh cãi dại dột. Điều thú vị là “các cuộc đấu tranh tuân theo luật pháp của người Do Thái” lại được đề cập cụ thể.

 

💙 Bài tĩnh nguyện 1-phút đã kết thúc, kính mời đọc giả đọc thêm phần bên dưới để có thêm thông tin chi tiết 💙

 

(1) Tìm hiểu thêm về Ảnh hưởng xấu:

 

Tránh những người ảnh hưởng xấu không có nghĩa là chúng ta tránh né những người thân trong gia đình khó tính và phiền phức. Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong gia đình của chúng để học tính kiên nhẫn, khiêm nhường và kỹ năng làm người (Rô-ma 12:14-21). Và Ngài đặc biệt dạy chúng ta phải hiếu kính cha mẹ. 

 

Chúng ta cũng không nên tránh xa những người không theo đạo Thiên Chúa. Chúng ta được kêu gọi chia sẻ Đấng Christ với họ và điều này xảy ra tốt nhất trong các mối quan hệ (1 Cô-rinh-tô 5:9-11). Nhưng chúng ta không được nhập hội với những người không theo đạo để làm chuyện không đẹp lòng Chúa (2 Cô-rinh-tô 6:14). Họ không nên là bạn đồng hành thân thiết nhất của chúng ta.


Nguồn: 4 Types of People God Tells Us To Avoid

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét